Hvordan unngå parallellsamfunn?

  • FOTO: Thomas Øijord

Jeg vil hevde at det finnes mennesker i dag i vårt samfunn som snakker godt norsk og er i arbeid, men som ikke er i nærheten av å være integrerte.

En rapport fra Sverige avslører at 52 områder har havnet på listen over lovløse, utsatte steder. Dette funnet kobles mot det ubehagelige varskoet om en integreringspolitikk som ikke har fungert. Det ubehagelige forsøker man ofte å fortrenge eller benekte. Når jeg lytter til debatter om integrering, merker jeg at de fleste tror at en vellykket integrering handler om å snakke norsk og være i arbeid.

Jeg savner en forståelse rundt og oppmerksomhet på psykologisk integrering , et begrep som henviser til en indre prosess hos innvandreren. En innvandrer kommer nærmere en vellykket integrering når 1) han/hun har en forståelse av og fremmer de sentrale verdiene i det nye samfunnet, spesielt verdier som knyttet til etikk og menneskesyn og 2) har etablert en emosjonell tilknytning til det nye landet som er sterk nok til å hindre at han/hun faller tilbake og klamrer seg fast i det som representerer opphavsland eller kultur.

Shahram Shaygani
Foto: Tom Hermansen

 

Unnvikende holdning

Jeg vil hevde at det finnes mennesker i dag i vårt samfunn som snakker godt norsk og er i arbeid, men som ikke er i nærheten av å være integrerte. Mangel på psykologisk integrering gir mulighet for vekst av parallelle miljøer og etter hvert parallelle samfunn.

Som innvandrer har jeg observert et fenomen hos mine norske medborgere; et behov for å være god, hjelpsom og snill. En mulig nedarvet kollektiv skyld for det som skjedde med jødene og andre minoriteter under krigen, samt en nedarvet kollektiv skyld for Europas rolle i koloniseringen, gjorde venstresiden i norsk politikk blind for de problematiske sidene ved innvandring til Norge. En naiv tro på at Mennesket er godt i sin natur, forsterker en passiv og unnvikende holdning til å ta tak i og snakke åpent om problemer.

 

Tydelige verdier

I et slikt miljø får kulturrelativismen, som en forklarende diskurs, men også som en tilnærmingsmetode, grobunn. Toleransen, som er kjerneverdien i kulturrelativismen, blir infisert med unnvikelse og politisk korrekthet. Hvis kulturrelativismen, i sin ekstreme versjon, fører til at innvandreren ikke lenger kan gjenkjenne særtrekkene ved samfunnet, fordi det ikke lenger finnes en felles konsensus, kan innvandreren ikke integrere seg i samfunnet, fordi det ikke er noe man kan integrere seg i verdimessig.

For å være integrert må jeg, som innvandrer, ha en klar ramme rundt det jeg skal integrere meg i, men også særegne verdier som samfunnet mener er overlegne, som representerer det samfunnet jeg skal integrere meg i. Disse verdiene skal veilede meg inn i samfunnet. De skal signalisere tydelig hvilken retning jeg skal velge.