Om oss

SENTER FOR SEKULÆR INTEGRERING Medlemsorganisasjon stiftet 28.05.16.

Bli medlem: kr. 350 til VIPPS 63836 eller kontonr.: 1503.81.46456

Som medlem av vår FB gruppe er du automatisk støttemedlem (gratis). Betalende medlemmer har stemmerett på Generalforsamlingen. Du støtter oss også ved å dele våre innlegg, noe vi setter stor pris på!

Vi avholdt den 06.05.17 vår første Generalforsamling, og her er det nye styret:

Shahram Shaygani (leder)
Shakeel Rehman (nestleder/talsmann)
Atefeh Moradi (styremedlem)
Bazil Nicobin (varamedlem)
Erling Stavheim (styremedlem)
Farjam Movafagh (styremedlem) passiv frem til neste generalforsamling
Linda Haugen (styremedlem) passiv frem til neste generalforsamling
Tone Grebstad (styremedlem/sekretær)
Walid al-Kubaisi (styremedlem)

 

MANIFEST

SSI er en medlemsorganisasjon for personer som deler våre verdier og mål for et mangfoldig samfunn, og som gjerne aktivt engasjerer seg for å fremme disse verdiene.

Norge er et moderne og liberalt demokrati. Flere tiår med innvandring har også gjort Norge til en multikulturell nasjon. SSI mener at dersom vi får til en vellykket integrering, vil mangfold absolutt være et gode for samfunnet. I motsatt fall vil det oppstå friksjon i form av bl.a. mistillit og intoleranse.

SSI mener at den beste rammen for et vellykket multikulturelt samfunn er et sett med sekulære verdier som allerede er godt etablerte i Norge:

  1. Et sekulært demokrati, dvs. med skille mellom stat og religion
  2. Likestilling for alle på tvers av etnisk og religiøs tilhørighet, seksuell legning, kjønn, mm.
  3. Frihet for hvert individ til å velge sitt eget livssyn og livsstil
  4. Full ytringsfrihet
  5. Religionsnøytralitet innenfor offentlig myndighetsutøvelse (forsvar, rettsvesen, politi), helsevesenet og utdanningssystemet

Ethvert kompromiss på bekostning av disse verdiene vil medføre et dårligere samfunn for oss alle. Derfor anser vi disse verdiene som umistelige.

I integreringsdebatten har man tradisjonelt sett vært opptatt av norskopplæring og inkludering i arbeidslivet. SSI mener at en vellykket integrering i tillegg må innebære en psykologisk integrering. Dette forutsetter ikke bare et bevisst forhold til de sekulære verdiene som gjør Norge til et flott land å bo i. Det forutsetter også at alle som ønsker å ta del i samfunnet adopterer disse verdiene og gjør dem til sine egne.

Integrering er i mange tilfeller hardt arbeid, for storsamfunnet så vel som for den som skal integreres. En unnvikende holdning, uansett på hvilken side, vil etter vår mening være kontraproduktivt og skape frustrasjon, utenforskap og avstand internt i samfunnet.

SSI ønsker derfor å arbeide aktivt med å spre kunnskap om og motarbeide problemer som oppstår i integreringsprosessen. Etter vår erfaring har disse problemene det til felles at de gjerne er inkompatible med de sekulære verdiene vi nevnte tidligere. Vi har som mål å bygge bro mellom det tradisjonelle religiøse og det moderne sekulære Norge. Spesielt ønsker vi å sette fokus på og motarbeide diskriminering og hets mot minoriteter, diskriminerende kvinnesyn, ære og skam kultur, ukritisk forhold til religion og religiøse autoriteter, overgrep i form av omskjæring av barn, samt religiøs tvang i form av barnehijab.

 

Styret, Lillestrøm, 06.11.16