Er reform i islam mulig?

Illustratør: Kristin Bruun 

Da Den islamske staten (IS) ble etablert nord i Irak og i Syria, og da mange kristne og yezidi ble drept og kvinner ble solgt som slaver, ble dette møtt med en strøm av kritikk fra teologer som fordømmer IS.

Men hvordan fordømte de etablerte islam-institusjoner Den islamske statens terroristiske handling  og primitive forståelse av religionen islam? Alle disse etablerte teologiske skoler og teologer som er knyttet til dem, fordømmer kun handlingene IS begår, uten å møte Den islamske staten med teologisk begrunnelse. Tvert imot, handler IS i samsvar med islamsk teologi. Teologer som kritiserer IS, står for samme teologi. Dette er den bitre sannheten mange muslimer ikke var klar over før IS tok kvinner som krigsfanger og brukte dem som sexslaver.

Disse teologer hører til tre institusjoner som utgjør hele den offisielle islam i vår tid:

Saudi Arabias etablerte institusjoner,

Azhar-universitetet i Kairo,

Islamismens teologer.

 

I Saudi-Arabia har kongen oppfordret teologene i kongeriket til å stå imot Den islamske staten. Ingen av de religiøse institusjoner gav respons. 90% av teologene i Saudi-Arabia støtter IS. Kun 10% av teologene har gitt respons. Det er de som betegnes som maktens teologer, kongen betaler dem lønn og bruker dem. Derfor burde de være de første til å gi positiv respons på kongens forespørsel. Men når saken gjelder islams teologi og de tradisjonelle forankringer, blir lojalitet ikke etter kongens ønske.

Jeg kan gi et eksempel:

 

Fra Saudi-Arabia:

Isa Al-Ghaith, medlem av The Consultative Assembly of Saudi Arabia, altså den rådgivende forsamling i Saudi-Arabia, tok avstand fra bruk av yezidikvinner som slaver. Yezidier er hverken muslimer, kristne eller jøder. Altså er de ?vantro.? IS betrakter yezidikvinner som krigsfanger som kan tas som slaver, eiendom, og utnytter dem seksuelt.

«Slaveri er forbudt i islam,» sa Al-Ghaith.

Han fikk oppstrammer fra den store teologen Saleh Al-Fawzan som er medlem av både The Council of Senior Scholars og The Muslim World League:

«Enhver som hevder at slaveri er forbudt i islam, er uvitende og ateist! Om slaveri var forbudt, ville Koranen ha forbudt det på samme måte som horeri. Slaveri er Guds shari´a, uten smigring og favorisering av internasjonalt samfunn og folk.»

I Kairo:

Alle muslimske teologer i Al-Azhar, sunni-vatikanet, så vel som de offisielle teologer i Egypt kom med en erklæring som betrakter IS som en terroristisk konstruksjon med prinsipper som kolliderer med islams verdier. Erklæringen advarte mot «zionistiske sammensvergelser som bekjemper den sanne islam via grupper som Taliban i Asia, Boko Haram i Nigeria, IS i arabiske land. De er jødiske produkter.»

Den konspiratoriske mentalitet overtar alle uttalelser. Likevel kommer de ikke med teologisk svar, for de vet at shari´as tekster støtter IS sin voldshandling. Derfor finner muslimene ingen religiøs hindring, tvert imot oppfordrer shari´a-tekster til å se på IS som dagens representanter for den autentiske islam.

 

IS erklærte kalifatet. Er det feil i vår tid ifølge islams teologer?

La oss se på Det muslimske brorskapet: Det muslimske brorskaps internasjonale teolog Al-Qaradawi mente at IS ikke er egnet til å erklære kalifatet, og han understreker:  «Vi er mer ivrige etter å opprette kalifatet.»

IS sprenger tilbedelsessteder i lufta (mer enn 76 moskeer og kirker ifølge offentlig media). Ingen har imidlertid protestert på dette teologisk. Det er fordi Profeten Muhammed selv jevnet en moské med jorda, og dette er nevnt i Koranen (9:107) og ble en tradisjon som er praktisert i islams historie. Brorskapets teolog Al-Qaradawi oppfordret til å sprenge i lufta en moské i Gaza i 2009, samme år han oppfordret muslimene til å steine den palestinske president Abbas i Mekka.

IS bruker selvmordsbomber. Da Hamas startet å bruke selvmordsbomber mot Israel, klarte de ikke å finne en teolog som legitimerer selvmord med fatwa. Al-Qaradawi gjorde det, og Brorskapet støttet dem.

Etter at den jordanske flyveren Moaz al-Kassasbah ble fanget og brent av IS, har leder av al-Azhar i Kairo, Sheikh Ahmed al-Tayib uttalte at «IS-medlemmer må straffes ifølge Koranen: korsfestelse eller hakking av lemmer? Altså bekrefter denne reaksjon fysisk avstraffelse som IS» praktiseres.

Dette førte til en reformatorisk tale som president Al-Sisi i Kairo holdt i forbindelse med profetens fødselsdato, før terrorhandlingen i Frankrike mot Charlie Hebdo. President Al-Sisi samlet alle teologer og de religiøse institusjonenes ledere og sa til dem:

«Vi må skille mellom islam som religion og islam som ideologi. Religionen må respekteres. Ideologien må kritiseres. Det er fordi vi, som muslimsk nasjon, ikke kan fortsette å være kilde for terror, drap og uroligheter i verden. Denne shari´ a og ideologi betrakter hele verden som fiender. Det er umulig å fortsette med å tro at 1.6 milliarder muslimer må drepe resten av verdens befolkning som utgjør 7 milliarder mennesker.»

Da sier al-Sisi, som er en veldig religiøs person og en god muslim, at krisen ikke er at det fins ekstremister i alle religioner som vi i Norge ble vant til å hevde. Nei. Han sier at 1.6 milliarder muslimer, som utgjør hele den muslimske verden, har samme ideologi.

Dette forklarer islams krise i vår tid og gir et svar på spørsmål som stilles stadig oftere. «Hva er grunnen til radikalisering blant muslimer og hva er det som produserer IS-krigere i Vesten blant religiøse muslimer?

Men gjelder denne krisen enhver muslim? Er islams port til reform stengt for alltid?

Dette er spørsmålet jeg vil svare på i neste artikkel.

PS. Al-Sisis militære kupp er ikke tatt opp her eller diskutert.  Her tar jeg et sannhetsvitne om islams krise og hvorfor det er så vanskelig å gå ut av flaskehalsen.

https://www.youtube.com/watch?v=POGpIt2U4s4

PS. Kristin Bruun er kunstner og illustratør, og har i mange år levert kommentartegninger og karikaturer.

Walid al-Kubaisi