Når narsissisten får makt

Når narsissisten får makt

Denne kronikken dedikeres til det amerikanske folket

Carravaggio (1571-1610) malte Narcissus på slutten av 1500-tallet. Bildet viser den greske guden, Narcissus, som sitter og ser på sitt speilbilde i vannet. Legg merke til at Narcissus sammen med sitt speilbilde danner en lukket sirkel. Denne sirkelen lukker Narcissus inn i en narsissistisk tilstand.

 


Narsissistisk personlighet
Narsissist termen kom fra gresk mytologi og fikk etter hvert innpass i psykiatrien og psykologien og videre i folkespråket. I allmenheten refererer narsissist til en person som er opptatt av å få makt og oppmerksomhet. I psykiatrien handler narsissisme om en personlighetsforstyrrelse. Personlighet handler om den vedvarende væremåten en har, den kognitive og relasjonelle stilen, selvbilde, måten en takler stress eller vanskelige følelser på. Når denne væremåten blir problematisk, skaper forstyrrelser i den sosiale fungeringen, eller i verste fall blir skadelig for andre, snakker vi, i psykiatrien, om narsissistisk personlighetsforstyrrelse.

Psykoanalytisk forståelse av narsissisme
I den psykoanalytiske modellen handler narsissistiske forstyrrelser om en mennesketragedie. Bak den grandiose, potente og allmektige formen, befinner seg en liten, hjelpeløs og krenket person. Narsissisten fremstiller seg som mektig og potent, men hvis man virkelig går inn i narsissistens livshistorie, finner man et barn som ikke har opplevd anerkjennelse, bekreftelse, god nok emosjonell respons. Narsissisten har derfor et blødende sår i sjelen, som han forsøker å skjule fra omverden. Narsissisten blåser seg opp for å skjule det krenkede selvet. Narsissisten bruker også andre metoder for å skjule denne svakheten, han trykker andre ned. Derfor er det mange med narsissistiske forstyrrelser som strever etter makt. Makt, for narsissisten, handler om å være på toppen, fordi, derfra kan han se ned på andre og får de en bekreftelse på sin allmektighet og potens.

Den ondartete narsissismen
Alle har en del narsissisme i seg. Faktisk snakker en del psykoanalytikere om en narsissistisk utviklingslinje som finnes hos alle. Hvis man tenker på narsissisme som en psykologisk utvikling, går det an å tenke også på «sunn narsissisme». Selvhevdelse, å sette grenser for det som er akseptabelt for en selv, ha ambisjoner, mål og mot til å si fra, kan tolkes som en sunn narsissistisk funksjon som beskytter og regulerer selvfølelsen. Ikke alle narsissistiske forstyrrelser trenger å være alvorlige heller. Mange med narsissistiske forstyrrelser kan få god hjelp av samtaleterapi. Likevel, er det en form for narsissistisk forstyrrelse som er alvorlig, som jeg kaller her for den ondartete narsissistiske forstyrrelsen, som kjennetegnes av:

  1. Lav mentalisering: Det vil si personen har lav mental kapasitet til å sette seg inn i en annens opplevelse. Lav mentalisering fører til en svekket empatievne. Personen med lav mentalisering har problem med å forestille seg hva andre tenker eller føler. Denne svikten i mentalisering fører til en selvsentrisme, at personen ser verden kun fra sitt eget ståsted.
  2.  Manglende innsikt: Det vil si personen er ikke klar over at han/hun har problemer, ergo, opplever ikke at han trenger noe råd eller hjelp. Faktisk når han/hun møter motstand, tenker narsissisten ubevisst og automatisk at det er de andre det er noe feil med siden jeg er feilfri.

Narsissisme i politikken

Fra et politisk psykologisk perspektiv er narsissismen, særlig den ondartete formen, uhyre skadelig, av og til direkte farlig. Uheldigvis faller det naturlig for narsissisten å søke etter makt og ett av de områdene hvor narsissisten kan få spille ut sine narsissistiske behov er i politikken. Med sin selvsentrisme, lave mentaliseringsevne og mangel på selvinnsikt, kan narsissisten, som nå har politisk makt, gjøre stor skade. I land der kulturen og den kollektive psykologien er preget av narsissistiske krenkelser og drama, har narsissistiske ledere mulighet til å bli oppfattet som karismatiske, som igjen forsterker deres maktposisjon.

Som en norsk-iraner, vil jeg avslutningsvis ønske det amerikanske folket styrke i en vanskelig tid og håper på at jeg kan besøke USA igjen.