Hijab er ikke Guds verk

Hijabens historie strekker seg langt tilbake i tid, lenge før islam kom til verden. Den første dokumenterte beskrivelse av hijab finner vi i en assyrisk tekst fra år 1300 f. Kr. I denne teksten blir tildekking reservert for kvinner med høy status. Prostituerte og kvinner fra lavere sosiale klasser fikk ikke lov til å dekke seg. Det var Mannen som ga disse kvinnene statusen. Kvinner med høyere status fortsatte å dekke seg i senere tid, både i det pre-islamske Persia, Hellas og det Bysantinske riket. Den pre-islamske hijaben utviklet forskjellige former og uttrykk, spredt rundt omkring i Midtøsten, sentral-Asia og det fjerne Østen. Hijab ble gradvis en del av den lokale klesdrakten for mange kvinner. Under Safavide dynastiet (1501-1736) i Iran, utviklet hijab seg til et symbol på status blant muslimske kvinner og ble etter hvert mer og mer en del av den islamske kulturen. Hijab ble et symbol på anstendighet, dydighet og ærbarhet hos den muslimske kvinnen, og var ikke lenger bare en del av kulturarven. Siden religion nå var involvert, havnet Gud og hijab i samme bås. Å bære hijab, ble oftere anbefalt av de religiøse lærde (som var menn), siden dette kunne skille de dypt troende muslimske kvinner fra resten. Kvinnen trådte dermed inn i en kontekst med en eksplisitt og implisitt kommunikasjon rundt hijab: Kvinnen som bruker hijab er mer muslim, er mer anstendig og står nærmere Gud.

Menn har skapt hijaben, ikke Gud

Hvis man virkelig tenker seg om og ser på den historiske utviklingen til hijab, er det ikke vanskelig å se at det er Mannen som står bak hijaben og ikke guden. Det er faktisk en hån mot Gud (hvis man tror på ham) å tenke at han krever bruk av hijab. Det er flere logiske brister som oppstår her og hvis man er troende kan man ikke tenke at Gud handler ufornuftig: Hva slags gud er det som skaper kvinnen først, slik som hun er, med hår og kropp og alt, og så krever tildekning? Mener man at Gud har skapt noe først, og så har man oppdaget en feil med hans skapelse som må rettes opp eller dekkes til? Hvorfor skal Gud være så opptatt av kvinnens hår? Hvorfor skal ikke menn dekke sitt hår? Hvorfor skal Gud behøve en viss atferd fra kvinnen, hvis han er eneveldig og allmektig?

Hijab er Mannens oppfinnelse, ikke gudens, og det er menn som er pådrivere av dens bruk. Det er Mannen som ønsker seg en «anstendig kvinne». Det er Mannen som vil ha kvinnens skjønnhet for seg selv og det er Mannen som krever at kvinnen, ved å bruke det, blir minnet om sin plass i samfunnet. Her vil kanskje noen kvinner reagere på det jeg skriver og si: men vi har valgt hijaben selv, helt frivillig. Svaret mitt blir: i hver kvinne finnes et psykologisk mannsbilde (far, bestefar, onkel, imam), på samme måte som det hos alle menn finnes en kvinnes psykologiske bilde (bestemor, mor, søster og tante). Vi har i oss både Kvinnen og Mannen. Det er Mannens primitive og arkaiske behov for å eie, kontrollere og dominere Kvinnen som manifesterer seg blant annet i kleskoden til Kvinnen.

Hijab er ikke frigjøringens symbol

Mannen har alltid hatt og har fortsatt et ubevisst ønske om å kontrollere og kanalisere kvinnens seksualitet og begjær. Kvinnens seksualitet er ikke bare spennende på en positiv måte, den er også provoserende, konfliktskapende og av og til skremmende for Mannen. Derfor forsøker Mannen stadig å finne veier for å kontrollere Kvinnen.

Hijab blir en av Mannens manøvre for å skape et ideelt kvinnebilde. Og du, kjære kvinne som bruker hijab for Gud sin skyld, du er dessverre blitt lurt av Mannen. Han skjønte at en av de beste måtene å få kontroll over deg på, er ved å trigge dine religiøse følelser.

Det er Mannen som må gå i seg selv i hijabdebatten

I hijabdebatten får Kvinnen feilaktig skyld og Gud får feilaktig ansvar (siden noen tror at han krever hijab). Fokuset skal rettes mot Mannen, siden hijab er Mannens verk. Det er Mannen som må jobbe med sin nevrose mot kvinner, kvinners kropp og seksualitet. Det er Mannen som må reflektere over sitt primitive behov for kontroll av kvinnen. Hijab har blitt symbolet på mange ting, men den er også et symbol på Mannens anstrengte forhold til Kvinnen. Det er Mannen, det vil si far, bror, ektemann, onkler, fettere, naboen og imamen som er hovedansvarlige for kvinnens hijabbruk, ikke guden. Vi, muslimske menn, skal gå inn i oss selv, reflektere over hva slags forhold vi har til Kvinnen? Kvinnens kropp? Kvinnens seksualitet? Neste gang du ser en kvinne med hijab, ikke vær fordomsfull mot henne. Det finnes flere usynlige menn bak hennes hijab. Det er usynlige menn som krever det fra henne og kanskje hun ikke vet det selv.